СТАТТІ, ПУБЛІКАЦІЇ, ЛЕКЦІЇ

 Всі публікації   Рубрики   “Психологія та стосунки”


Архетипи - основа духовного життя етносу

14 квітня 2013 р. | Автор/джерело: «Характерне козацтво»
 35538

Основу духовного життя народу складає досвід, який передається від минулих поколінь наступним і являє собою сукупність архетипів. Вони закарбовані генетично і є основою етнічної, національно притаманої віри-релігії, яка найбільш повно відображує душу народу.

Карл-Густав Юнг - швейцарський психіатр, психолог психоаналітичного спрямування, культуро-антрополог. Його значним внеском у психологію була теорія, за якою, окрім індивідуального підсвідомого, існує колективне підсвідоме. Юнг стверджував, що основу духовного життя складає досвід, який передається від минулих поколінь наступним і являє собою сукупність архетипів.

Що ж таке архетип? Архетипи - це структурні елементи людської психіки, що знаходяться у колективному підсвідомому, яке є спільним для усього людства. Вони успадковуються так, як успадковується будова тіла.

Архетипи структурують розуміння людиною себе, світу та інших людей. З особливою виразністю вони проявляються у міфах, казках, снах, а також при деяких психічних розладах. Архетипи є основою творчості та сприяють внутрішній єдності людської культури, створюють можливість взаємозв’язку різних епох і взаєморозуміння людей.
Інакше кажучи, архетипи - це форма без власного змісту (відбиток), яка організовує та направляє психічні процеси. Архетипи можна порівняти з сухим руслом, яке визначає рельєф річки, але річкою може стати лише тоді, коли ним потече вода. І якщо продовжити це порівняння, то сутність архетипів якраз і полягає в тому, що вода (психічні процеси) потече цим руслом, а не поза ним. Архетипи проявляють себе як символи - в образах героїв, міфах, фольклорі, обрядах, традиціях тощо.

Існує дуже багато архетипів, оскільки вони с узагальненням досвіду наших предків. Головні з них - це архетип "Я", архетип Матері, архетип Батька. Архетип Матері визначає не тільки реальний образ матері, а й узагальнений образ жінки, реальної або міфічної: Велика Мати Лада, Діва Марія, Венера та ін.

У релігії часто відбувається перейменування одного і того ж образу (так наша Велика Мати Лада, яка народжує Сонце-Дажбога у християнстві стала Дівою Марією, яка народила Ісуса).
Архетипове уявлення може бути не тільки позитивним, а й негативним, наприклад, образу: Мари, Мачухи, християнської Відьми. Архетип Батька демонструє загальне ставлення до чоловіків - Бог, Спаситель, Сакральний король, Мудрий старець (волхв), Закон, Деспот та ін. Юнг розрізняв архетипи та символи.

Несвідоме, як і архетипи, виражає себе в символах, але ні один із конкретних символів не може повністю виразити архетип. Окрім символів, що виражають індивідуальне несвідоме, існують також символи, що відображають колективне підсвідоме: хрест, восьмипроменева зірка-Алатир, різдвяна ялинка тощо.

Юнг також відносив до архетипів і основні елементи структури особистості. Отже, за К. Юнгом, підсвідома сфера психіки кожної людини містить приховані сліди пам’яті про історичний досвід своєї раси, нації і навіть про до людське, тваринне існування предків. Ці сліди (архетипи) закарбовані генетично і є психологічним корінням містичних ірраціональних рушійних сил життєдіяльності нації. Тобто є основою етнічної, національно притаманої віри-релігії, яка, як ніщо інше, найбільш повно відображує душу народу.
Широке запровадження серед певної нації непритаманної для неї моделі світогляду автоматично означає її занепад і руйнацію.

Саме це ми спостерігаємо останню тисячу років після запровадження християнства. Та переінакшити колективне підсвідоме дуже не просто, тому наші Рідні Боги живуть у християнських Богах, архангелах та святих. Вже настав той час, коли знову почали бити джерела, "психічна" ріка національного підсвідомого набирає сили. Дуже скоро "грецькі ризи" спадуть, як павутиння, відкриваючи справжне - істинно українське (етнічне, рідне) Православ’я.

Саме підсвідоме визначає спосіб життя народів, їхні досягнення і занепад, їхню історичну долю. Сьогодні з цим погоджується основна маса дослідників, стверджуючи (слідом за Юнгом), що вирішення національних проблем потребує глибокого їх дослідження.

 Повна версія


 ДО ТЕМИ:

 Facebook
 Коментарі